Nauczyciel wspomagający

Czym będziesz się zajmować:

  1. Wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  2. Realizacja czynności opiekuńczych,
  3. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
  4. Informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć, pomoc nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych,
  5. Udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, opracowaniu i modyfikacji IPET,
  6. Współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, pomoc w dostosowaniu wymagań odpowiednio do potrzeb ucznia, przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć.

 

Korzyści wynikające z pracy w Przedszkolu Wiatr w Żagle:

  1. Umowa o pracę
  2. Samodzielność – oczekujemy określonych rezultatów i efektów, ale dajemy dużo swobody w sposobie ich osiągania.
  3. Realizacja własnych pomysłów i realny wpływ na działanie Przedszkola
  4. Ciągły rozwój i nauka – będziesz mieć okazję brania udziału w różnych projektach i konferencjach organizowanych przez naszego patrona – Fundację Vivere Aude

 

 

Masz pytania? Napisz na wwzprzedszkole@gmail.com

 

Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie: