Asystent nauczyciela przedszkola

Czym będziesz się zajmować:

 1. Wspomaganie nauczyciela w przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć,
 2. Dbanie o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu,
 3. Dbanie o estetykę pomieszczeń i mienie szkoły,
 4. Opieka nad uczniami w czasie spacerów i wycieczek,
 5. Wspieranie uczniów w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do toalety, myciu rąk),
 6. Dbanie o wygląd dzieci,
 7. Dbałość o przestrzeganie w placówce zasad bhp,
 8. Pomoc w pracach porządkowych w okresie ferii szkolnych,
 9. Dbanie o czystość i porządek w przydzielonych pomieszczeniach.

Czego oczekujemy?

 1. Sumienności i punktualności w wykonywaniu obowiązków służbowych
 2. Troski o ład o porządek w przedszkolu
 3. Dbałości o należyty stan mienia przedszkolnego
 4. Uprzejmości i życzliwości w stosunku do nauczyciele, rodziców, interesantów
 5. Właściwej kultury życia codziennego

 Korzyści wynikające z pracy w Przedszkolu Wiatr w Żagle:

 1. Umowa o pracę na pół etatu
 2. Samodzielność – oczekujemy określonych rezultatów i efektów, ale dajemy dużo swobody w sposobie ich osiągania.
 3. Ciągły rozwój i nauka – będziesz mieć okazję brania udziału w różnych projektach i konferencjach organizowanych przez naszego patrona – Fundację Vivere Aude

 

 

Masz pytania? Napisz na wwzprzedszkole@gmail.com

 

Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie: