Konferencje Fundacji Vivere Aude „Zrozumieć autyzm”

 

 

Fundacja Vivere Aude patronująca naszemu przedszkolu ma już za sobą dwie konferencje: w Poznaniu i Zielonej Górze.

 

Dzięki poruszanym tematom słuchacze zgłębili wiedzę na temat szeroko rozumianego spektrum autyzmu.

 

 

 

Konferencje była głównie skierowana do studentów medycyny- przyszłych lekarzy, którzy niezależnie od specjalizacji zetkną się z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem.  Pozytywnie zaskoczyła nas obecność innych specjalistów, którzy spotykają się z osobami z ASD- nauczycieli, terapeutów, a także rodziców.

 

Wierzymy, że poszerzenie kompetencji w tym zakresie, zwiększy efektywność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych wszystkich zainteresowanych. Usystematyzowanie informacji na ten temat oraz spojrzenie na ASD z różnych punktów widzenia pozwoli na podniesienie jakości świadczeń, co dla jako fundacji jest bardzo ważne. Jako cel stawiamy sobie zwiększanie świadomości społecznej  w zakresie diagnozowania i terapii całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu, a organizowanie konferencji o tej tematyce jest krokiem ku zwiększeniu tej świadomości.

 

Podczas konferencji uczestnicy mogli wysłuchać, bardzo ciekawych wykładów:

 

  • Dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska, prof. UZ, przybliżyła temat etiologii zaburzeń ze spektrum autyzmu, przedstawiając najnowsze doniesienia oraz różne podejścia w tej dziedzinie;

 

 

 

 

 

 

  • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Izdebski, wygłosił wykład na temat seksualności wśród osób ze spektrum autyzmu , zwracając uwagę jak temat seksualności jest pomijany wśród osób z niepełnosprawnościami;

 

 

 

 

 

  • Doktor psychiatra Adam Moniakowski, skupił się na wielu chorobach współistniejących u pacjentów ze spektrum autyzmu;

 

 

 

 

 

Wykłady skłoniły do dyskusji i wielu przemyśleń!

 

Wszystkim prelegentom jeszcze raz serdecznie dziękujemy za udział w konferencji i podzielenie się cenną wiedzą!

Przed nami kolejne konferencje, na które zapraszamy i sami nie możemy się już doczekać!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

więcej zdjęć…