Swobodne zabawy dzieci – stracony czas czy nauka.

DSC_0055  Swobodne zabawy dzieci – stracony czas czy nauka.

Każdą wolną chwilę dziecka rodzice chcą zagospodarować, bo myślą, że inaczej będzie się nudziło. Nic bardziej mylnego.

Dzisiaj kilka słów o zabawie swobodnej, takiej, którą inicjuje dziecko, bawi się samo lub z innymi dziećmi, a dorosły nie przeszkadza. Taka zabawa to bardzo ważny obszar aktywności w życiu każdego dziecka. Dzięki niej dziecko bardzo się rozwija.

Zabawa podejmowana przez dziecko sprawia mu przyjemność i staje się procesem uczenia się w sposób mimowolny i niezamierzony.  Jednocześnie jest swoistą formą zdobywania doświadczeń, wiadomości, umiejętności i sprawności. Dziecko staje się samodzielne.

Podczas zabawy swobodnej dziecko wzbogaca zasób wiedzy o otoczeniu i poszerza je. Rozwija się tu myślenie przyczynowo – skutkowe, dziecko uczy się przewidywać skutki podejmowanych przez siebie działań. W takich zabawach maluch uczy się odróżniać realia od fikcji, próbując pewnych działań w zabawie będzie sobie coraz lepiej radził w nowych sytuacjach zabawowych i w życiu codziennym.

W takiej formie aktywności myślenie zaczyna wyprzedzać działanie, rozwija się motoryka dziecka, ma tu też miejsce emocjonalna ekspresja dziecka – następuje okazja do ekspresji emocji. Zabawa ułatwia wyrażanie uczuć.

Podczas zabawy tworzą się warunki do wypróbowania swoich umiejętności, tu też podejmowane są nowe czynności, które dziecko ćwiczy.

Aktywność podczas zabawy z innymi dziećmi ma ogromne znaczenie dla procesu socjalizacji – dziecko nabywa umiejętność kierowania własnym zachowaniem, dostosowuje się do norm i reguł, uczy się dawać, brać, dzielić się, kształtuje się w nim cierpliwość w dążeniu do celu. Dziecko uczy się wytrwałości, współpracy w grupie, życzliwości, chęci niesienia pomocy. Rozwija się też poczucie obowiązku i odpowiedzialności, a podczas zabawy dziecko zaczyna sprawniej komunikować się z innymi uczestnikami.

Obserwując zabawy dzieci można zauważyć, że im bardziej się dzieci znają, tym bardziej widoczne jest zaangażowanie, słychać burzliwe dyskusje, dochodzenie do porozumienia, kłótni czy kompromisu. Zabawa w grupie kształci zmysły, integruje, a także ukazuje jakie naprawdę jest dziecko, jaką zajmuje pozycję w grupie, czy aktywnie uczestniczy w zabawie. Swobodne zabawy dzieci to skarbnica wiedzy o dziecku.

Zapraszamy do galerii.

Dodaj komentarz

1 × 4 =