Szkolne Czwartki

Szkolne Czwartki

Nasze dzieci rosną, czas nie stoi w miejscu, a naszą rolą jest dać naszym maluchom jak najwięcej aby mogły poradzić sobie w otaczającej rzeczywistości. Pierwszym etapem jest przedszkole, ale dla niektórych dzieci ten etap nieubłaganie dobiega końca i wszyscy stoimy przed nowym wyzwaniem. Szkoła! Nowe doświadczenia, nowe znajomości i sukcesy.

Mając na względzie niedookreśloną sytuację związaną z covid-19 podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu zajęć przygotowujących do szkoły.

Czy dziecko poradzi sobie  z tempem aktywności? Czy będzie wiedziało co zrobić na przerwie? Czy zareaguje na pierwszą prośbę nauczyciela? Czy będzie samodzielne? Czy jest wystarczająco śmiałe? Czy jest grzeczne? Czy ma wystarczającą wiedzę i umie ją wykorzystać na lekcjach?  itp.

Będziemy mogli odpowiedzieć na te i inne pytania!

W trakcie trwania „mini szkoły” będą przygotowane zadania i wykreowane sytuacje, które dzieci będą doświadczały  w warunkach zbliżonych do szkolnych.  Co ważne będą lekcje i przerwy.

Dzieci czeka ciekawa zabawa i wyjątkowe doświadczenie, przed  nami nauczycielami stoi wyzwanie, a przed rodzicami oczekiwanie  odpowiedzi na wiele pytań i tego najważniejszego – Jak moje dziecko poradzi sobie w szkole?

Obecnie termin „dojrzałość szkolna” stosowany jest zamiennie z i „przygotowanie dziecka do szkoły”.  W definicji B. Wilgockiej-Okoń, „dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego, jaki jest niezbędny do sprostania wymaganiom szkoły.”

 

Jeśli jesteś rodzicem dziecka spoza naszego przedszkola zadzwoń i zapisz je na odpowiednik Szkolnych Czwartków – „Kształtowanie Dojrzałości Szkolnej„.

Zajęcia prowadzone są nad przedszkolem, w Centrum Diagnozy i Terapii Vivere Aude, w soboty w godzinach 10:00-12:00.

Po więcej informacji zapraszamy tutaj 

nr. tel. 733 44 88 80