Trening umiejętności społecznych

 

O dzieciach ze spektrum autyzmu często mówi się, że są nieporadni społecznie, że inne dzieci nie lubią się z nimi bawić, że nie przestrzegają zasad obowiązujących w przyjaźni, takich jak dzielenie się, wzajemność i współpraca. Dziecko często ma inne zainteresowania niż jego rówieśnicy i choć może być uważane za geniusza wśród dorosłych, to wśród swoich rówieśników zostanie niezrozumiane, wyśmiane, a często również stanie się ofiarą przemocy w szkole.

 

Trening umiejętności społecznych jest jednym z ważniejszych treningów życiowych dziecka czy osoby dorosłej z autyzmem. Warsztat kierowany jest również do dzieci nieśmiałych, konfliktowych czy takich, które czują się w grupie wyizolowane i osamotnione. Celem jest poprawa kompetencji społecznych pozwalająca na skuteczniejsze radzenie sobie w życiu, także dorosłym. Terapeuci uważają, że ciągle rośnie liczba dzieci mających trudności z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów społecznych. Działania terapeutyczne dotyczą umiejętności takich jak zawieranie znajomości, słuchanie i pytanie, odmawianie, inicjowanie rozmowy, reagowanie na krytykę i wyrażanie swojego zdania, mówienie komplementów, radzenie sobie z uczuciami a przede wszystkim odróżnianie uczuć.

 

Trening umiejętności społecznych niesie ze sobą ogromną wartość, lecz niezbędna jest pomoc świadomych i aktywnych rodziców by wyćwiczone umiejętności pozostały z dzieckiem na dłużej. Rodzice mają możliwość skorzystania z wielu terapii, treningów czy warsztatów dla swoich dzieci. Jednak muszą być świadomi, że to oni są najważniejszymi i najlepszymi terapeutami dla swojego dziecka. Funkcjonowanie dziecka w społeczeństwie zależy tylko od nich. Umiejętności, których nauczą się dzieci wymagają przeniesienia i utrwalania w życiu codziennym, dlatego też rodzice powinni posiadać wiedzę i umiejętności w prowadzeniu dziecka i stymulowaniu go do pożądanych zachowań.

 

Marta Miętus