Zapisy dzieci do przedszkola

 

 

Zapraszamy rodziców z dziećmi, dla których ważny jest wszechstronny rozwój dziecka.

Jesteśmy placówką działającą przeciwko stereotypom i uprzedzeniom, otwartą na potrzeby wszystkich dzieci bez względu na ograniczenia, na kolor skóry czy wyznanie.

Nasze działania nakierowane są na wspieranie maluchów i dodanie im wiatru w żagle, tak  by postrzegały świat jako szanse, a nie jako zagrożenie. Szybko reagujemy, gdy dziecko ma problemy i wraz z rodzicami podejmujemy działania aby wspomóc je w pokonywaniu trudności. Rozwijamy mocne strony i predyspozycje jednocześnie pracując nad słabszymi umiejętnościami dziecka. Pracujemy w sposób systematyczny. Uczymy naszych podopiecznych wytrwałości i koncentracji. Wyznaczamy realne cele, aby dziecko mogło odnosić sukcesy i poznało mechanizmy jak je osiągać.

Ważna jest dla nas atmosfera panująca pomiędzy nauczycielami a rodzicami. Tylko wzajemny szacunek umożliwia uczenie dziecka pożądanych zachowań. Jesteśmy przeciwni źle rozumianemu "bezstresowemu wychowaniu". Powoduje ono, że dziecko jest w permanentnym stresie. Nie zna i nie przestrzega zasad oczekiwanych do budowania dobrych relacji z otoczeniem co może rzutować na przyszłe relacje dziecka z innymi. Chcemy żeby dziecko dobrze czuło się w przedszkolu, lubiło dzieci i było lubiane, dlatego codziennie uczymy dzieci współpracy w grupie, dbamy o estetykę jedzenia oraz kulturę osobistą.

Wprowadzamy nowe metody pracy z myślą o przyszłości dziecka. Poprzez zabawę i realizacje zadań dostosowanych do dzieci, budujemy w nich wiarę we własne siły i wykształcamy umiejętność szybkiej adaptacji. Zachęcamy dzieci do częstych wystąpień poprzez prezentacje różnych treści. Dajemy szanse na doświadczanie, bo tylko taka nauka jest najefektywniejsza.

Uczymy dziecko otwartości na innych i ciekawości świata. Chcemy aby dziecko patrzyło w przyszłość z radością i było na nią przygotowane. 

Każdy rok przedszkolny rozpoczynamy wycieczką do Warszawskiego zoo

Jeśli szukają Państwo placówki, która jest nastawiona na ciekawe zajęcia, świetną zabawę i przygotowanie dzieci do szkoły, to zapraszamy!

Podstawa programowa będzie nadal poszerzona o programy autorskie, bo "Twoje dziecko potrafi więcej !", są to zajęcia realizowane w ramach czesnego.

Cena: 

Wpisowe (jednorazowo) - 300 zł
Czesne - 750 zł
Zajęcia dodatkowe w cenie czesnego - Zajęcia dodatkowe
Wyżywienie - 15.50/dzień

Dla dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym:
Terapie prowadzone są zgodnie z ustaleniami zawartymi w  IPET. Wysokość czesnego ustalana jest indywidualnie.

Zapisy pod numerem tel.; 883 608 708