Zapraszamy

TERAPEUTYCZNY PUNKT PRZEDSZKOLNY

                  "Wiatr w Żagle"

Prowadząc Centrum Diagnozy i Terapii Vivere Aude oraz prowadząc przez długie lata przedszkole integracyjne, otworzyliśmy Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Wiatr w Żagle"

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Wiatr w Żagle" powstał z myślą o terapii i wspieraniu dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, w którym możemy  podzielić się naszym dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi z autyzmem.

Jako, że jesteśmy ośrodkiem terapeutycznym oferujemy terapię grupową i indywidualną dostosowaną do potrzeb dziecka. Mając na względzie rozwój dziecka często przeprowadzamy ewaluację.

Nasze działania są możliwe dzięki zespołowi, który  tworzą wykwalifikowani specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, logopedii, posiadający duże doświadczenie w pracy z dziećmi z autyzmem.

W Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym "Wiatr w Żagle"  kontynuujemy opiekę oferowaną przez Centrum Diagnozy i Terapii Vivere Aude – od kompleksowej diagnozy przez terapię przygotowującą do przedszkola dla dzieci do 2,5  życia.

Dążymy do harmonijnego rozwoju dziecka, poprzez pracę nad umiejętnościami i kompetencjami w każdej ze sfer rozwojowych.  W codziennej pracy w naszej placówce, dajemy dziecku poczucie bezpieczeństwa, które jest podstawowym gruntem do stawiania przez nie kolejnych kroków edukacyjnych. Budujemy więzi z dzieckiem i rodzicami, bo tylko wspólne wsparcie dziecka daje efekty.

Nasza placówka wyposażona jest w sale do zajęć z integracji sensorycznej, posiadamy bardzo bogate wyposażenie w pomoce terapeutyczne. Przestrzeń do nauki i zabawy organizujemy tak, aby sprzyjała koncentracji i dobremu samopoczuciu dziecka.  Zabawy ruchowe realizujemy na świeżym powietrzu w naszym ogrodzie.

Zapisy prowadzimy w trybie ciągłym przez cały rok, zapraszamy.

Więcej informacji znajdą Państwo  w OFERCIE

Nasza Misja

Wiemy, że Twoje dziecko ma  potencjał. Może osiągnąć  więcej i szybciej. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu wraz z Wami Rodzice wykorzystamy ten potencjał, aby Wasze dziecko radziło sobie w życiu codziennym i osiągało sukcesy na miarę własnych potrzeb.

 

 

USPRAWNIENIE

SOCJALIZACJA

SAMODZIELNOŚĆ

Punkt Przedszkolny „Wiatr w Żagle” jest wpisany do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa, pod numerem 179/ppn/14/(3) PPN.