Poszukujemy osób, które lubią dzieci


na stanowisko NAUCZYCIELA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO!

 

Może dopiero rozpoczynasz pracę w zawodzie nauczyciela, a może masz już doświadczenie, ale zastanawiasz się czy Twoje kompetencje i metody pracy sprawdzą się w naszym przedszkolu.

 

Najważniejsze jest Twoje nastawienie!

Pracujemy nieszablonowo, ale wszystkiego uczymy. Jesteśmy zespołem, żaden nauczyciel czy terapeuta nie zostaje z niczym sam. Działamy razem, rozmawiamy, wspieramy.

Pracujemy rzetelnie, swoje działania popieramy wiedzą i doświadczeniem. Ciągle się rozwijamy, wychodzimy naprzeciw potrzebom dzieci i rodziców. Nie spoczywamy na laurach, odczuwamy ciągły niedosyt wiedzy.

Swoją energię wykorzystujemy w pracy z dziećmi, w pracy z rodzicami, pisząc artykuły, prowadząc bloga i stronę Przedszkola, organizując zajęcia dodatkowe i imprezy z przeróżnych okazji dla naszych podopiecznych.

Pracujemy z pasją, kreatywnie, podejmujemy wiele wyzwań. Dajemy wolność we wdrażaniu swoich pomysłów. Nie lubimy nudy i przytakiwania bez własnej inwencji. Mobilizujemy się nawzajem i przychodzimy z pomocą.

Dajemy dużą swobodę działania, cenimy zaangażowanie i wychodzenie naprzeciw nowemu. Twoja aktywna postawa to znak dla nas by jak najbardziej pomóc w realizacji Twoich koncepcji.

 

Czym będziesz się zajmować:

 1. Prowadzenie procesu dydaktycznego w grupie przedszkolnej
 2. Przygotowywanie tygodniowych i miesięcznych konspektów codziennych zajęć
 3. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, m.in. dziennika zajęć, listy obecności itd.
 5. Prowadzenie obserwacji dziecka, mających na celu monitorowanie postępów w nauczaniu i wychwycenie ewentualnych trudności czy opóźnień, poznanie możliwości i potrzeb edukacyjnych dzieci
 6. Dbanie o odpowiednie wsparcie zarówno dla dzieci z trudnościami jak i wybitnymi zdolnościami
 7. Organizowanie wydarzeń z życia przedszkola tj. wycieczek, imprez okolicznościowych (dni Babci i Dziadka, Mamy i Taty, jasełek itp.), teatrzyków
 8. Współpraca ze specjalistami takimi jak psycholog, logopeda, terapeuta i innymi, z których pomocy korzysta dziecko
 9. Dbanie o dobrą współpracę z rodzicami
 10. Dbanie o swój rozwój, samodoskonalenie się, aktualizowanie kwalifikacji zawodowych

Wymagane kwalifikacje:

Nie trzeba mieć tytułu magistra!

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu posiada osoba, która ukończyła:

 1. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) zgodnym z prowadzonymi zajęciami, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne
  lub
 2. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 3. studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony w pkt 1 i 2, i studia podyplomowe w zakresie prowadzonych zajęć oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.
 4. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym prowadzonymi zajęciami oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
 5. studia pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty uczenia się, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w zakresie wiedzy i umiejętności obejmują treści prowadzonych zajęć, wskazane w podstawie programowej na  tym etapie edukacyjnym, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 6. studia pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) innym niż wymieniony wyżej oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie prowadzonych zajęć, oraz posiada przygotowanie pedagogiczne,
  lub
 7. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności odpowiadającej prowadzonym zajęciom,
  lub
 8. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności innej niż wymieniona w lit. d oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie prowadzonych zajęć
  lub
 9. studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
  albo
 10. zakład kształcenia nauczycieli w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym
  (§4 rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).