Integracja sensoryczna o każdej porze być może

Ogólnie rzecz ujmując, korzyści jakie płyną z terapii integracji sensorycznej to między innymi:

– adekwatny odbiór wrażeń sensorycznych
– złagodzenie nadreaktywności lub podreaktywności
– usprawnienie zdolności do uczenia się: czytania, pisania, liczenia, rozumienia poleceń
– wzmocnienie kontroli emocji, koncentracji uwagi
– budowanie sprawności fizycznej
– poprawa koordynacji, równowagi, precyzji ruchów, zdolności manualnych

szczególnie polecana dzieciom ze spektrum autyzmu