Inteligencja emocjonalna

W przedszkolu poświęcamy dużo czasu na prowadzenie zajęć wpływających na rozwój inteligencji emocjonalnej (IE), ponieważ jest podstawową umiejętnością w życiu człowieka. Wysoka  inteligencja poznawcza (IQ) nie gwarantuje sukcesów w życiu osobistym i zawodowym, bo do jej wykorzystania niezbędna jest właśnie inteligencja emocjonalna.  Bez rozwoju i kształtowania inteligencji emocjonalnej nasze dzieci nie mają szans na szczęśliwe życie, dlatego chcemy przybliżyć podstawowe informacje dotyczące tego zagadnienia.

Inteligencja emocjonalna to zdolność do rozumienia, wykorzystywania i zarządzania własnymi emocjami w pozytywny sposób. Inteligencja emocjonalna wpływa na  łagodzenie stresu, skuteczną komunikację, empatię w stosunku do  innych, pokonywanie wyzwań i rozładowywanie konfliktów.

Inteligencja emocjonalna służy budowaniu silniejszych relacji z ludźmi oraz  odnoszenie sukcesów w szkole i pracy.

Jeśli  mamy intencje, to dzięki  inteligencji emocjonalnej możemy zmienić  je w działanie i możemy podejmować świadome decyzje dotyczące tego, co jest dla nas najważniejsze.

Na  inteligencję emocjonalną   składają się następujące cechy:

  1. zarządzanie sobą– jest to  umiejętność  kontrolowania impulsywnych uczuć i zachowań,  regulowania swoich emocji w sposób prawidłowy, podejmowania inicjatywy i dostosowywania  się do zmieniających się okoliczności,
  2. samoświadomość – jest to  rozpoznawanie  własnych emocji  i ich wpływu  na myśli i na swoje zachowania.  Dzięki samoświadomości  znamy  swoje mocne i słabe strony oraz wierzymy  w siebie,
  3. świadomość społeczna– kształtuje empatyczność. Dzięki empatii   rozumiemy emocje, potrzeby i obawy innych ludzi, wychwytujemy sygnały emocjonalne, czujemy  się dobrze społecznie,
  4. zarządzanie relacjami– jest to umiejętność  utrzymywania  dobrych relacji, jasnego komunikowania się. Umiejętność ta pozwala  inspirować i wpływać na innych, dobrze pracować w zespole i radzić sobie z trudnościami

Pomyślcie sami, czy nasze życie  i naszych dzieci będzie wartościowe, gdy  któraś z cech będzie deficytowa.

Zdjęcia pokazują zajęcia z empatii. „Czy widzę uczucie innych?”