Konsekwencja rodziców a rozwój dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Nie ma jednego schematu pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nie ma jednej terapii, nie ma też ani jednej pary dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które byłyby identyczne. Najważniejsza jest całościowa obserwacja dziecka, uwzględniająca mocne i słabe strony, a przede wszystkim obserwacja dynamiki  funkcjonowanie w ciągu całego dnia. Stanowi ona punkt wyjścia dla przygotowania działań terapeutycznych, a przed rodzicami stoi inne ważne zadanie.

Muszą odnaleźć w sobie siłę w wypracowaniu konsekwencji i rozumnej postawie wychowawczej. Rodzic, co zrozumiałe, chce chronić swoje dziecko i zachowuje się niekonsekwentnie w obawie, że reakcje dziecka rzeczywiście wskazują na jego krzywdzenie. Wypracowanie pożądanych zachowań u dziecka, jest bardzo trudne zarówno dla niego jak i rodzica. Zachowanie dziecka obarczone jest  złością, niezadowoleniem i płaczem. Można użyć przysłowiowego stwierdzenia, że „serce się kroi” jak dziecko cierpi.

Jednak ciągła praca z dzieckiem jest konieczna.  Niejednokrotnie widzimy dziecko płaczące w sklepie, krzyczące w środkach komunikacji miejskiej. Znamy przecież zachowania wymuszające, poprzez które dziecko osiąga to co chce. Chcąc uniknąć trudnej sytuacji, rodzic ustępuje. Niestety następuje utrwalanie zachowań niepożądanych. Bliscy dziecka przyzwyczajają się do jego pewnych specyficznych reakcji i sposobów oddziaływania, ale otoczenie nie i często ma przy tym rację. Przez brak konsekwencji wynikający z miłości i strachu przed skrzywdzeniem naszego dziecka, krzywdzimy go jeszcze bardziej utrwalając złe wzorce zachowań.

Niestety brak konsekwencji w różnych oddziaływaniach, zwłaszcza w stosunku do dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  niesie ze sobą trudności w jego dorosłym życiu, a dorosłość zawsze nadchodzi. Warto o tym pamiętać już dzisiaj.

Cele warsztatu:  Zrozumienie wpływu bycia konsekwentnym na funkcjonowanie dziecka i wprowadzenie działań, które ułatwią rodzicom bycie konsekwentnymi bez nadmiernego kosztu emocjonalnego.

Termin:

9 października 2021 r. godzina 9.00-11.00

Koszt;30 zł/osoba

Zapisy– tel.; 883 608 708

Zajęcia odbywają się w Przedszkolu „Wiatr w Żagle” ul. Małego Rycerza 25