Konsekwencja

2 października 2021 – Za nami warsztaty „Mamy wspierają mamy”, które odbywają się cyklicznie w Terapeutycznym Przedszkolu „Wiatr w Żagle”. Warsztaty poświęcone były konsekwencji, o tym, że bycie konsekwentną nie jest proste, stanowi ogromne wyzwanie w szczególności wobec dzieci ze spektrum autyzmu.W byciu konsekwentną przeszkadzam nam zmęczenie, za dużo obowiązków, wygórowane oczekiwania, również brak wsparcia.Tak naprawdę dominuje zmęczenie i troska o innych. Myślenie o byciu konsekwentnym według mam, to też sprawianie przykrości osobom których mają one dotyczyć, dlatego chętnie wycofują się z bycia konsekwentnym żeby komuś nie robić przykrości. Co ciekawe, okazało się, że kiedy mówimy o konsekwencji, to też został bardzo mocno zarysowany problem perfekcyjnych matek. Konsekwencja według mam, to konsekwentne wykonywanie przez nie obowiązków. Nie dotyczy innych członków rodziny, a bycie konsekwentnym w wychowywaniu dzieci nie istnieje, jest po prostu trudne.