Motoryka mała

Rozwój sprawności fizycznej jest bardzo istotny dla prawidłowego funkcjonowania dziecka, w tym artykule chcemy skupić się na motoryce małej. Pracują również z dziećmi ze spektrum autyzmu zwracamy szczególną uwagę na rozwój motoryki u dzieci.

Musimy pamiętać, że sprawność fizyczna  nie jest nam jednak dana od urodzenia, dlatego w naszym przedszkolu „Wiatr w Żagle”  stymulujemy motorykę poprzez nieustanny, swobodny ruch oraz działania sterowane, dzięki którym poprawia się sprawność ruchowa ciała. Zawsze zaczynamy od motoryki dużej, czyli rozwijania ogólnej sprawności ruchowej, a potem rozwijamy motorykę małą.

Często rodzice pytają, co dziecko już powinno umieć zrobić?  

U dziecka w wieku 1-3 lata następuje koordynacja wzrokowo-ruchowa, a co za tym idzie pojawia się precyzja ruchów wykonywanych palcami. Dziecko  ustawia klocki jeden na drugim, umie wkładać kuleczki do coraz mniejszych otworów. Maluch lubi samodzielność, więc szybko uczy się odpinania i zapinania guzików, doskonali posługiwanie się sztućcami oraz przedmiotami codziennego użytku. W przedszkolu „Wiatr w Żagle” stymulujemy dzieci ze spektrum autyzmu oraz najmłodszych  poprzez ciągły dostęp do kredek i kartek.  Dzieci z chęcią sięgają po kredki i rysuje bazgroły lub proste linie albo bawią się plasteliną łącząc kolory czy tworząc nieregularne wzory.

Dziecko 4-6 lat

W tym wieku dzieci kontynuują edukację przedszkolną. Dzieci lubią wycinanie i prace  nożyczkami, kredkami i chętnie wykonują  prace plastyczne. Sprawne trzymanie kredki w prawidłowy sposób czy obsługa nożyczek jest bardzo ważna. W trakcie zajęć lub zabaw w dziecko potrafi narysować kształty geometryczne, prosty szlaczek czy wykonać nawlekanie koralików na nitkę. Układanie puzzli nie powinno stanowić problemu, zwłaszcza taką zabawę lubią dzieci ze spektrum autyzmu.  

W wieku 4-6 lat czynności samoobsługowe (w tym samodzielne jedzenie) nie powinny już sprawiać trudności.

Motoryka mała to wszelkie czynności, które są wykonywane przy pomocy rąk i pamiętajmy, że  motoryka mała nie jest cechą wrodzoną, którą dziecko posiada już po urodzeniu. Każde dziecko, a w szczególności  dzieci autystyczne muszą wykształcać i doskonalić motorykę małą.  Aby ten proces był jak najbardziej skuteczny, powinien zacząć się w możliwie najwcześniejszym etapie życia i zawsze powinien być powiązany z motoryką dużą. Motoryka mała jest wykształcana poprzez swobodny ruch i codziennie czynności, ale także w trakcie konkretnie ustalonych i wymyślonych w tym celu zabaw podczas zajęć, np. terapii ręki.