Motywacja wewnętrzna

Motywacja wewnętrzna jest wtedy, gdy działania podejmowane są bez dyscyplinowania i napominania. Dzięki motywacji wewnętrznej dziecko podejmuje aktywność, ponieważ dostrzega sens swojego działania. Dotyczy to wszystkich dzieci, również dzieci z zaburzeniem rozwoju ze spektrum autyzmu.
Żeby budować motywację wewnętrzną pamiętaj:

Daj dziecku swobodę działania
Doceniaj swoje dziecko
Oceniaj sprawiedliwie, sama pochwała nie nauczy dziecka prawidłowej samooceny
Pozwól szukać rozwiązań
Pokaż, że  porażka można uczyć i to też jest cenne doświadczenie