Nauczyciel wychowania przedszkolnego

Czym będziesz się zajmować:

 1. Prowadzenie procesu dydaktycznego w grupie przedszkolnej
 2. Przygotowywanie tygodniowych i miesięcznych konspektów codziennych zajęć
 3. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych
 4. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej, m.in. dziennika zajęć, listy obecności itd.
 5. Prowadzenie obserwacji dziecka, mających na celu monitorowanie postępów w nauczaniu i wychwycenie ewentualnych trudności czy opóźnień, poznanie możliwości i potrzeb edukacyjnych dzieci
 6. Dbanie o odpowiednie wsparcie zarówno dla dzieci z trudnościami jak i wybitnymi zdolnościami
 7. Organizowanie wydarzeń z życia przedszkola tj. wycieczek, imprez okolicznościowych (dni Babci i Dziadka, Mamy i Taty, jasełek itp.), teatrzyków
 8. Współpraca ze specjalistami takimi jak psycholog, logopeda, terapeuta i innymi, z których pomocy korzysta dziecko
 9. Dbanie o dobrą współpracę z rodzicami
 10. Dbanie o swój rozwój, samodoskonalenie się, aktualizowanie kwalifikacji zawodowych

 

Korzyści wynikające z pracy w Przedszkolu Wiatr w Żagle:

 1. Umowa o pracę
 2. Samodzielność – oczekujemy określonych rezultatów i efektów, ale dajemy dużo swobody w sposobie ich osiągania.
 3. Realizacja własnych pomysłów i realny wpływ na działanie Przedszkola
 4. Ciągły rozwój i nauka – będziesz mieć okazję brania udziału w różnych projektach i konferencjach organizowanych przez naszego patrona – Fundację Vivere Aude

 

 

Masz pytania? Napisz na wwzprzedszkole@gmail.com

 

Jeśli posiadasz odpowiednie wykształcenie:

 

 

Poszukujemy osób, które lubią dzieci!


Nasz wizerunek nauczyciela: