Objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

Zaburzenie ze spektrum autyzmu jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

Zaburzenie ze spektrum autyzmu, jak podają statystyki, występuje raz na 500 osób ( w chwili obecnej podaje się, ze częściej)  i występuje cztery razy częściej u chłopców niż dziewczynek. Dochody, stopa życiowa, czy wykształcenie rodziny nie mają żadnego wpływu na występowanie zaburzenia.

Zaburzenie ze spektrum autyzmu ma wpływ na rozwój mózgu w sferach rozumowania, kontaktów socjalnych i porozumiewania się. Zaburzenie jest często określane jako zaburzenie spektralne, co oznacza, ze charakterystyka i objawy  mogą objawiać się dużą różnorodnością połączeń, od lekkich do ciężkich.  Dwoje dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenie ze spektrum autyzmu mogą zachowywać się całkowicie różnie.

Naukowcy badają przyczyny zaburzeń ze spektrum autyzmu, pomimo rozległych badań do tej pory etiologia jest nieznana.

 

Pierwsze objawy zaburzeń ze spektrum autyzmu:

⦁ w okolicach drugiego roku życia dziecko przestaje mówić,
⦁ niezdolność opanowania mowy lub całkowity jej brak,
⦁ dziecko unika kontaktu z ludźmi,
⦁ nie chce bawić się z rówieśnikami,
⦁ brak empatii,
⦁ nieodwzajemnianie uczuć,
⦁ brak uśmiechu,
⦁ lęk,
⦁ nieadekwatne zachowania pozawerbalne np. dziwna mimika twarzy, pozy i gesty,
⦁ unikanie dotyku,
⦁ samouszkodzenia,
⦁ ograniczone rozumienie poleceń,
⦁ brak reakcji na własne imię,
⦁ echolalia,
⦁ śpiewny głos,
⦁ dziwaczne słownictwo,
⦁ nierozumienie aluzji oraz metafor,
⦁ nadwrażliwość na dźwięk,
⦁ wąski zakres zainteresowań,
⦁ ograniczona aktywność / sztywność,
⦁ preferowanie niezmienności rutyny,
⦁ fascynacja przedmiotami,
⦁ rozstawiania zabawek, zamiast zabawy nimi,
⦁ powtarzanie się, manieryzmy ruchowe np. kiwanie się, kręcenie wokół własnej osi, zabawa godzinami jedną rzeczą, chodzenie na palcach, tiki, trzepotanie rękami, przebieranie palcami.
⦁ dzieci sprawiają wrażenie, jakby nie słyszały,
⦁ nie potrafią bawić się „na niby”,
⦁ brak zabaw w naśladownictwo,
⦁ brak gaworzenia,
⦁ brak nabytych wcześniej czynności np. zaprzestanie chodzenia,
⦁ dezintegracja zmysłowa,
⦁ impulsywność,
⦁ dziecko nie lubi gdy mu się czyta (zamyka książkę lub usta czytającego),
⦁ dziecko nie posługuje się własnym palcem do wskazywania, bierze rękę dorosłego by na coś wskazać,
⦁ preferowanie samotnych zabaw,
⦁ brak reakcji na ból, zimno oraz gorąco,
⦁ ocieranie się o przedmioty lub chowanie się w ciasnych zakamarkach, szczelinach.