Prawidłowy rozwój dziecka

 

Rozwój ruchowy dzieci przebiega bardzo indywidualnie, ale zwykle odbywa się zgodnie z pewnym uproszczonym schematem, określającym przeciętny wiek, w którym dziecko osiąga kolejny kamień milowy swojego rozwoju. Oczekiwany wiek osiągnięcia tych podstawowych umiejętności znajdziesz w odpowiedniej tabelce w książeczce zdrowia dziecka. Każde dziecko rozwija się jednak według swojego rytmu.

 

 • 2. – 4. miesiąc – Dziecko unosi głowę, leżąc na brzuszku, i zaczyna ją utrzymywać prosto, gdy znajduje się w pozycji pionowej
 • 5. – 6. miesiąc – Siada i zaczyna raczkować
 • 7. – 8. miesiąca – Dziecko samo podciąga się do pozycji siedzącej, trzymając podane mu palce dorosłego, siedzi samodzielnie z podparciem z przodu przez krótką chwilę, stuka dwiema zabawkami o siebie, radośnie reaguje na zabawę w chowanego. Pojawia się szeptanie.
 • 9. – 10. miesiąc – Przyjmuje pozycję pionową i stoi podtrzymywane
 • 11.-12. miesiąc – Dziecko raczkuje na rękach i kolanach z koordynacją skrzyżowaną, utrzymuje pełną równowagę w siadzie prostym. Podciąga się samodzielnie przy meblach do pozycji siedzącej, wykonuje ruchy kroczne w miejscu i w bok. Trzymane początkowo za obie ręce, później za jedną stawia kroki do przodu, następnie próbuje chodzić przy meblach. Chwyta małe przedmioty opuszkami zgiętego palca wskazującego i przeciwstawnego kciuka, przyciąga za sznurek pożądaną zabawkę. Wrzuca krążki do małego pudełka, opróżnia i napełnia przedmioty. Wymawia pierwsze sensowne sylaby (mama, baba), zachęcone gestami lub słowem podaje osobie bliskiej przedmiot.
 • 13.-15. miesiąc – Dziecko stoi samo przez dłuższy czas, wstaje samo bez trzymania się podpory. Chodzi, buduje wieżę z dwóch klocków. Używa około 5 słów, naśladuje dźwięki (umie powiedzieć, jakie odgłosy wydają niektóre zwierzęta), ciągnie za sobą zabawki na sznurku. Rozumie i słucha zakazu „nie wolno”, samo pije z kubeczka.
 • 16.-18. miesiąc – Dziecko potrafi schylić się, aby podnieść przedmiot. Staje na palcach trzymając się mebli, biega, wdrapuje się na niskie przedmioty. Ustawia wieżę z 3 klocków, bawi się układanką złożoną z krążków poprzez nakładanie ich na kijek. Używa około 10 słów, bazgrze samorzutnie po papierze, je samodzielnie łyżeczką (rozlewając).
 • 19.-21. miesiąc – Dziecko chodzi po schodach trzymając się poręczy jedną ręką. Buduje zdania złożone z 2-3 słów, bawi się autem imitując jego odgłosy, bawiąc się pieskiem naśladuje szczekanie (hau-hau). Samo prosi o posadzenie na nocnik. Potrafi włożyć skarpetkę lub bucik.
 • 22.-24. miesiąc – Dziecko potrafi kopać piłkę nie przewracając się. Chodzi po schodach bez trzymania się poręczy, chodzi na palcach. Trzyma ołówek lub kredkę w palcach (nie w garści). Zaczyna odmieniać według przypadków i czasów. Prowadzi zabawy naśladowcze (wozi misia, układa lalę do snu), bawi się wśród dzieci, jednak bardziej obok nich niż z nimi (nie współdziała z innymi dziećmi). Nie moczy się podczas snu.
 • 25.-30. miesiąc – Chodzi po schodach stawiając nóżki na przemian (bez trzymania się poręczy). Potrafi nawlec na sznurek duże korale, rozpina i zapina guziki. Potrafi powiedzieć krótki wierszyk, nazywa osoby i przedmioty przedstawione na obrazku. Je łyżką nie oblewając się.
 • 31.-36. miesiąc – Potrafi stanąć na jednej nodze, przeskakuje przez sznurek umieszczony na wysokości 5 cm od podłogi. Lepi z plasteliny np. węża, kulkę, bochenek chleba. Nazywa czynności i relacje przedstawione na obrazku, bawi się w lekarza, w mamę (zabawy w role), zaczyna wchodzić w interakcje z innymi dziećmi podczas zabawy.

 

Zgłoś się do lekarza, jeśli:

• nie osiąga w przewidywanym czasie „kamieni milowych” rozwoju
• często silnie odgina się do tyłu
• wydaje się sztywne lub bardzo wiotkie
• śpi z mocno zaciśniętymi piąstkami
• prostuje i usztywnia nóżki
• przyjmuje wyraźnie niesymetryczną pozycję ciała i/lub zauważasz wyraźną asymetrię napięcia mięśni
• nie okazuje radości po ukończeniu 6. miesiąca życia
• nie próbuje się komunikować z otoczeniem do ukończenia 1. roku życia (gaworzeniem, wskazywaniem przedmiotów, gestami charakterystycznymi dla różnych uczuć, machaniem rączkami do ludzi)
• po ukończeniu 9. miesiąca życia nie reaguje na zmiany wyrazu twarzy matki, uśmiech lub głos
• nie mówi żadnego słowa w 16. miesiącu życia
• traci wyuczone wcześniej umiejętności.