Ruch i jeszcze raz dużo ruchu

Otworzyliśmy przedszkola i pierwsza myśl jaka nam się nasuwa, to ogromna potrzeba ruchu u dzieci. Obojętne czy są to dzieci neurotypowe czy dzieci ze spektrum autyzmu, wszystkie potrzebują wzmożonej aktywności fizycznej. Pamiętajmy motoryka duża wpływa na rozwój dziecka w szczególny sposób. Powoduje prawidłowy rozwój kostno-szkieletowy, wzmacnia mięśnie, wpływa na prawidłowy rozwój układu oddechowego oraz ma ogromny wpływ na rozwój mowy. Dzieci zdążą nauczyć się podstawy programowej, ważniejsze jest aby były dotlenione, „wybawione” i nie spędzały ciągle czasu przy stoliku i pracy.