Warsztaty! Autyzm-nie jesteś sama, mamy wspierają mamy

ZAPISY TELEFONICZNE

Zapraszamy mamy, które mają dziecko ( 2.5 – 6 lat) z orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Miejsce; Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Wiatr w Żagle”

ul. Małego Rycerza 25 ( Białołęka)

Jeśli macie pytania, to czekamy na kontakt.

tel. 883 608 708

Cena – 50 złotych

Choinkowe warsztaty! 4 grudnia!

Przed nami następne warsztaty. Odbędą się 4 grudnia w godzinach 10:00-12:00

Poświęcimy je komunikacji z dzieckiem. Czy często pytamy nasze dziecko? Jak to robimy?

Czy słuchamy co nasze dziecko chce nam przekazać?

Podczas wspólnej zabawy będziemy mogli doświadczyć jak nasz sposób komunikacji wpływa na rozwój dziecka. Co możemy usprawnić?

2 października 2021 – Za nami warsztaty „Mamy wspierają mamy”, które odbywają się cyklicznie w Terapeutycznym Przedszkolu „Wiatr w Żagle”. Warsztaty poświęcone były konsekwencji, o tym, że bycie konsekwentną nie jest proste, stanowi ogromne wyzwanie w szczególności wobec dzieci ze spektrum autyzmu.W byciu konsekwentną przeszkadzam nam zmęczenie, za dużo obowiązków, wygórowane oczekiwania, również brak wsparcia.Tak naprawdę dominuje zmęczenie i troska o innych. Myślenie o byciu konsekwentnym według mam, to też sprawianie przykrości osobom których mają one dotyczyć, dlatego chętnie wycofują się z bycia konsekwentnym żeby komuś nie robić przykrości. Co ciekawe, okazało się, że kiedy mówimy o konsekwencji, to też został bardzo mocno zarysowany problem perfekcyjnych matek. Konsekwencja według mam, to konsekwentne wykonywanie przez nie obowiązków. Nie dotyczy innych członków rodziny, a bycie konsekwentnym w wychowywaniu dzieci nie istnieje, jest po prostu trudne.

2 października 2021 – następne warsztaty!

Akceptacja autyzmu nie jest prostym procesem. Wymaga czasu i u każdego przebiega w innym tempie. Na poprzednich warsztatach poświęciliśmy dużo czasu na analizę akceptacji autyzmu u dziecka przez rodzinę. Okazuje się, że akceptacja autyzmu bądź jej brak przez dziadków, ciocie czy wujków bardzo wpływa na kondycję psychiczną rodziców.

Warsztaty 2 października poświęcone będą konsekwencji rodziców w procesie terapeutycznym.

Nie ma jednego schematu pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nie ma jednej terapii, nie ma też ani jednej pary dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, które byłyby identyczne. Najważniejsza jest całościowa obserwacja dziecka, uwzględniająca mocne i słabe strony, a przede wszystkim obserwacja dynamiki  funkcjonowanie w ciągu całego dnia. Stanowi ona punkt wyjścia dla przygotowania działań terapeutycznych, a przed rodzicami stoi inne ważne zadanie.

Muszą odnaleźć w sobie siłę w wypracowaniu konsekwencji i rozumnej postawie wychowawczej. Rodzic, co zrozumiałe, chce chronić swoje dziecko i zachowuje się niekonsekwentnie w obawie, że reakcje dziecka rzeczywiście wskazują na jego krzywdzenie. Wypracowanie pożądanych zachowań u dziecka, jest bardzo trudne zarówno dla niego jak i rodzica. Zachowanie dziecka obarczone jest  złością, niezadowoleniem i płaczem. Można użyć przysłowiowego stwierdzenia, że „serce się kroi” jak dziecko cierpi.

Jednak ciągła praca z dzieckiem jest konieczna.  Niejednokrotnie widzimy dziecko płaczące w sklepie, krzyczące w środkach komunikacji miejskiej. Znamy przecież zachowania wymuszające, poprzez które dziecko osiąga to co chce. Chcąc uniknąć trudnej sytuacji, rodzic ustępuje. Niestety następuje utrwalanie zachowań niepożądanych. Bliscy dziecka przyzwyczajają się do jego pewnych specyficznych reakcji i sposobów oddziaływania, ale otoczenie nie i często ma przy tym rację. Przez brak konsekwencji wynikający z miłości i strachu przed skrzywdzeniem naszego dziecka, krzywdzimy go jeszcze bardziej utrwalając złe wzorce zachowań.

Niestety brak konsekwencji w różnych oddziaływaniach, zwłaszcza w stosunku do dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,  niesie ze sobą trudności w jego dorosłym życiu, a dorosłość zawsze nadchodzi. Warto o tym pamiętać już dzisiaj.

Cele warsztatu:  Zrozumienie wpływu bycia konsekwentnym na funkcjonowanie dziecka i wprowadzenie działań, które ułatwią rodzicom bycie konsekwentnymi bez nadmiernego kosztu emocjonalnego.

UWAGA! Warsztaty tylko dla rodziców!

Data; 2 października 2021 – godzina 09.00 – 11.00

4 września 2021 r. zapraszamy na warsztaty „Nie jesteś sama – mamy wspierają mamy”.

W sierpniu rozpoczęliśmy warsztaty „Nie jesteś sama – mamy wspierają mamy”. Warsztaty jak zawsze  pokazały całe spektrum emocji towarzyszących mamom w zmaganiu się z problemami dziecka. Gdyby opisać słowami-kluczami warsztaty, które się odbyły, to byłyby to słowa:

silne mamy – to wchodzenie w rolę silnych matek żeby się nie rozsypać, silne mamy dla samych siebie żeby nie skonfrontować swojej bezradności i smutku. Silne mamy dla otoczenia żeby pokazać, że sobie radzą, nie pozwalają sobie na chwilę słabości, bo boją się że gdy się „rozsypią”, to wtedy nikt nie pomoże, nikogo nie będzie blisko.

poczucie bezpieczeństwa -Warsztaty pokazały jak bardzo potrzebne jest poczucie bezpieczeństwa jak w grupie można otwarcie rozmawiać,  jak w wielu momentach, bez słów można się rozumieć i jak łatwo pojawiają się w oczach łzy.

akceptacja -Nagle okazuje się że możemy akceptować siebie same bardziej niż na co dzień, Łatwiej też przychodzi nam  akceptacja dziecka, bo  obok są dzieci podobne do naszego malucha  z podobnymi problemami. Mamy są takie same, tak samo bezradne i tak samo potrzebujące ciepła i wsparcia.

determinacja – Determinacja mam jest ogromna. To chęć pomocy i wytrwałej pracy na rzecz dziecka bez myślenia o sobie, swoim komforcie i swoim odpoczynku. Jest to ważna informacja dla nas terapeutów, ponieważ musimy zmienić myślenie mam co do ich kondycji psychiczno-fizycznej.  Mama musi mieć siłę na całe życie.

samodzielność dziecka – Jak zawsze podczas warsztatów okazało się, że dzieci potrafią więcej  jeśli tylko damy im szanse na samodzielność. Maluchy bardzo często są rozpieszczone i wypracowały świetne mechanizmy egzekwowania tego co chcą, a rodzic w obliczu autyzmu staje się bezradny i akceptuję każde zachowanie dziecka, chce go wesprzeć i często nie widzi że dziecko może więcej, a po prostu wykorzystuje emocje rodzice.

Te warsztaty poświęcone będą procesowi akceptacji przez rodziców autyzmu u dziecka. Przejdziemy przez różne fazy tego procesu, a świadomość mechanizmów pozwoli zrozumieć siebie i pomoże w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, z którymi mamy zmagają się codziennie.

Czekamy na Was

Data; 4 września 2021 – godzina 09.00 – 12.00

W sobotę – 28 sierpnia 2021 r. rozpoczynamy nowy cykl warsztatów. Zapraszamy mamy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze spektrum autyzmu na wspólne spędzenie czasu w naszym przedszkolu.

Podczas wspólnej zabawy mamy nadzieję na chwilę odpoczynku. Przede wszystkim będziemy mogły wymienić swoje doświadczenia i porozmawiać o problemach. Zapraszamy na spotkanie aby być po prostu razem.

Czekamy na Was.

Data; 28 sierpnia 2021 – godzina 10.00 – 12.00