Zabawa w TAK – NIE

Chcę Wam dzisiaj zaproponować ciekawą zabawę szczególnie dla dzieci ze spektrum  autyzmu. Zabawa  rozwija umiejętność kontrolowania swojego zachowania i to podczas zabaw ruchowych. Polecam do wykorzystania na spacerze i nie tylko, pamiętajcie, dzieci ze spektrum  autyzmu  trzeba  uczyć  różnych umiejętności w różnych miejscach.

Ta zabawa  rozwija jednocześnie sprawność fizyczną i zdolności poznawcze. Więc;

Jeśli bawisz się w domu, przygotuj dwie kartki: jedna z napisem TAK, druga z napisem NIE.

Na spacerze mogą to być też inne rzeczy, które obrazują te dwa słowa, np. kamień i patyk. Ważne dla dzieci ze spektrum autyzmu jest to żeby skupić ich uwagę na tym co robisz.

Usiądź naprzeciwko dziecka i połóż kartkę z wybranym napisem (tak/nie) i wykonuj ruch np. złap się za głowę, ucho, wskaż nos, wyciągnij ręce do przodu bądź na bok, itp.

W parku, np. siedzicie na ławce i np. wstajesz, podskakujesz na jednej nodze, a potem decydujesz czy dziecko ma to zadanie wykonać cz nie.

 Jeśli dotkniesz kartkę z napisem TAK to dziecko powinno powtórzyć Twoje gesty, które pokazałaś. Natomiast jeśli pokażesz kartkę z napisem NIE – dziecko nie wykonuje żadnego ruchu, musi powstrzymać się od naśladownictwa. Możecie również zamienić się rolami.

Dziecko uczy się powstrzymywać automatyczne reakcje. Polecam, zabawa łatwa w wykonaniu, a wcale nie jest prosta dla dzieci ze spektrum autyzmu  w nauce nowych umiejętności.