KLUB ŻEGLARZA

Klub Żeglarza

 
Program klubu żeglarza ma służyć dziecku w poznawaniu otaczającego go świata, kształtowaniu tolerancji wobec innych narodów, ich obyczajów, kultury, tradycji i tego co jest nieznane, odpowiednich umiejętności i postaw podróżniczych oraz w rozbudzaniu ciekawości poznawczej.