KOREKTYWA

Zajęcia mają na celu zapobieganie i korygowanie wad postawy.

Poprzez ćwiczenia wzmacniane są mięśnie osłabione, a rozciągane mięśnie przykurczone. Kształtujemy u dziecka nawyk prawidłowej postawy ciała i rozwijamy zdolności motoryczne, poprawiamy ogólną sprawność i wydolność organizmu oraz koordynację ruchową. Zajęcia ruchowe odgrywają ogromną rolę w rozwoju dziecka. Jest to bardzo atrakcyjna i potrzebna forma aktywności rozwijająca inwencję twórczą i kreatywność. Zajęcia ruchowe uwrażliwiają na muzykę, oraz rozwijają zdolność do szybkiego zapamiętywania.